Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie wybranych przez nauczycieli grup programów wychowania przedszkolnego.

 

6:00 – 8:40

Radosny poranek” - schodzenie się dzieci

 • zabaw indywidualne i w grupach, według zainteresowań

 • zabawy organizowane w kole lub przy muzyce

 • rozmowy indywidualne z rodzicami

 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek

 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci

8:40 - 9:00

Przygotowanie do śniadania:

 • czynności porządkowe

 • zabiegi higieniczne

9:00 – 9:30

Śniadanie:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego spożywania posiłku

 • kulturalne zachowanie się przy stole

9:30 – 10:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

 • zajęcia i zabawy edukacyjne

 • zajęcia umuzykalniające

 • zajęcia ruchowe

 • gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10:30 – 10:50

 

 

 

10:50 - 11:40

II Śniadanie:

 

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego spożywania posiłku

 • kulturalne zachowanie się przy stole

 

 

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne

 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

 • obserwacje

11:40 - 12:00

Przygotowanie do obiadu:

 • czynności porządkowe

 • zabiegi higieniczne

12:00 – 12:30

Obiad

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego spożywania posiłku

 • kulturalne zachowanie się przy stole

12:30 – 14:40

Poobiedni relaks w przedszkolu:

 • ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

 • gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne

 • zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycielki z grup

14:40 – 15:00

Przygotowanie do podwieczorku:

 • czynności porządkowe

 • zabiegi higieniczne

15:00 – 15:30

Podwieczorek

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego estetycznego spożywania posiłku

 • kulturalne zachowanie się przy stole

15:30 – 18:00

Wesołe popołudnie” - kontynuacja działalności edukacyjnej:

 • zabawy ruchowe

 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe

 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe

 • praca wyrównawcza, indywidualna

 • zajęcia w małych zespołach

 • zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

Rozchodzenie się dzieci