ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PRZEDSZKOLA „WESOŁE PSZCZÓŁKI”W ROKU SZKOLNYM  2015/2016

 

Podstawa prawna:

Art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752)

 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 1 września 2015r.

 

NR DOPUSZCZENIA

TYTUŁ

PROGRAMU

AUTOR

WYDAWNICTWO

REALIZATOR

1-PR/2015

DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – DOBRE PRAKTYKI

ANNA PAWŁOWSKA-NIEDBAŁA, DOROTA KUCHARSKA, DOROTA SIKORA BANASIK, JUSTYNA ŚWIĘCICKA. EWELINA WILKOS

 

NOWA ERA

 

mgr ALEKSANDRA ORŁOWSKA- LATOCHA

2-PR/2015

KU DZIECKU PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

BARBARA BIELEWICZ-KUŹNIA,

TERESA PARCZEWSKA

NOWA ERA

mgr DOROTA OTTAWA-NOWAK