OPŁATY

 

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

 

Opłaty na rok przedszkolny 2016/2017:

200 zł - WPISOWE gwarantujące dziecku miejsce w przedszkolu

 

400 zł - opłata stała za 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu

500 zł -opłata stała za nieograniczony czasowo pobyt dziecka w przedszkolu

 

500 zł - opłata stała za pobyt dziecka 2-letniego w przedszkolu

 

0 zł - opłata dla dzieci z Orzeczeniem o Potrzebie kształcenia specjalnego  (wiecej informacji w zakładce "PRZEDSZKOLE BEZ BARIER")

 

Czesne obejmuje:

- Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach podstawy programowej

- Zajęcia z języka angielskiego

- Zajęcia oswajania przestrzeni- zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię przestrzenną

- Zajęcia z bajkoterapii i teatrzyku kukiełkowego

- Zajęcia wokalne

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia logopedyczne

- Zajęcia gimnastyczne

- Opiekę logopedy i psychologa dziecięcego

- Opiekę terapeuty integracji sensorycznej

- Opiekę pedagoga specjalnego

 

NUMER KONTA NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

WESOŁE PSZCZÓŁKI BEATA WRÓBLEWSKA

ul. HAJDUCKA 12

41-500 CHORZÓW

ING BANK ŚLĄSKI:

Nr konta:  58 1050 1331 1000 0092 2214 1583