Przedszkole zostało otwarte we wrześniu 2010 roku
(wpis do ewidencji Nr 104)
Przedszkole realizuje bogaty program zajęć oparty o programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole "Wesołe Pszczółki" kreuje aktywne, bogate wewnętrznie dziecko biorąc pod uwagę jego prawa, oczekiwania, potrzeby i dążenia, mogące wyrażać swoje własne "Ja", otwarte na otaczający je świat i sytuację. Stawiamy sobie za cel naukę tolerancji oraz poszanowania każdego człowieka. Podstawą rozowju placówki jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 161 poz. 1324).

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole ukierunkowane jest na wielostronny rozwój dziecka. Pomagamy dzieciom przeżywać, odkryać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Dzieci w naszym przedszkolu zdobywają odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, a także rozwijają inteligencję emocjonalną, stają się bardziej pewne siebie. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacji. Wyrównujemy szanse edukacyjne, wspieramy rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieramy rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

 

Zalety naszego przedszkola:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczno-psychologiczna
 • małe grupy dzieci i rodzinna atmosfera
 • zajęcia adaptacyjne dla 2 latków
 • profesjonalne przygotowanie 6 latków do rozpoczęcia nauki w szkole
 • smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane w przedszkolu
 • możliwość dostosowania diety do potrzeb dziecka
 • bezpieczny plac zabaw
 • przedszkole czynne od 6:00 do 18:00
 • łatwy dojazd (centrum miasta)

 

W ramach wpłacanego przez Państwa co miesiąc czesnego dzieci otrzymują:

 • realizację programu edukacyjnego zgodnego z podstawą programową zalecaną przez MEN
 • troskliwą opiekę personelu naszego przedszkola
 • zajęcia rozwijające zdolności dzieci
 • pomoce naukowe i zabawki
 • kredki, flamastry, książeczki oraz inne materiały edukacyjne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia ze śpiewu
 • zajęcia sportowe
 • opiekę logopedy
 • opiekę psychologa
 • wydarzenia przedszkolne (teatrzyki, bale itp.)